Decoration artwork – Salling Rooftop

I dette udsmyknings / decoration projekt har jeg arbejdet med arkitektoniske skygger og skabt et kunstværk med perspektiv for Salling Rooftop.

Jeg ønskede at overføre perspektivet og udsigten fra omgivelserne til væggen.  Samtidig med at jeg gerne ville visualiserer en stemning og en følelse. Jeg vil have dem, der ser på kunstværket for at få en følelse af perspektiv og rummelighed, lethed og dybde. Ligesom hvis de kiggede over byens tag.

De forskellige billeder er valgt, fordi de kan inspirere til at se mere ud i dybden af arbejdet. Lidt som mange små kasser kan du åbne og kigge ind.

Tidligere har jeg lavet lignende projekter i denne størrelse, se bla mit In store decoration for Bruuns Galleri.

_

In this decoration project I have worked with the architectural shadows and created a piece of artwork with perspective for Salling Rooftop.

I wanted to connect the city horizon and the view from the surroundings to the wall and work with it, while visualizing a mood and feeling. I want those who look at the artwork to get a sense of perspective and spaciousness, ease and depth. In the same way as if they looked over the city’s roofs.

My process started with sketching perspectives by hand. Very linear, light and spacious shapes drawing you towards the artwork.

The different images within the artwork are chosen because they can inspire to look more into the depth of the work. A bit like a lot of small boxes which you can open and look into.

I have previously made similar projects in this size, follow this link to see the In store decoration for I made for Bruuns Galleri.