Book cover – Rikke Topp.

Cover design til ny bog af Rikke Topp som er grundlægger og CEO for Life Component.

Hun er tidligere direktør for et multinationalt selskab.

Med mere end 15 års lederoplevelse har hun en dokumenteret evne til at optimere ledelsesteams og organisation.

Desuden har hun stærke nye forretningsudviklingsfærdigheder og en omfattende forståelse af forsyningskæden med mulighed for at prioritere, planlægge, organisere og udføre.

Rikke kombinerer nu sin akademiske og erhvervserfaring med sine unikke intuitive evner til at optimere enkeltpersoner og organisationer.

Rikke er kendt for sine stærke intuitive indsigter integreret i en holistisk ledelsesmæssig tilgang. Hun fungerer som en verdensomspændende rådgiver specialiseret i business executives for at kunne opbygge sunde og højtydende personer og organisationer.

Alt dette ønskede vi at integrere i hendes bogomslag. Kig her for at se andre bogomslag har jeg designet.

_

Book cover design for Rikke Topp who is founder and CEO of Life Component.

She is a former top director of a multinational company.

With more than 15 years of executive leadership experience she has a proven ability to optimize leadership teams and organisation.

Furthermore, she has strong new business development skills and an extensive understanding of the supply chain with an ability to prioritize, plan, organize and execute.

Rikke is now combining her academic and business experience with her unique intuitive capabilities for optimizing individuals and organisations.

Rikke is known for her strong intuitive insights integrated in a holistic leadership approach. She serves as a worldwide advisor specialised in business executives in order for them to build healthy and high performing individuals and organisations.

All this we wanted to integrate into her book covers. To see other book covers I have designed look here.