Customise Pondus – 50th anniversary

Jeg og 5 andre var inviteret til at customise Pondus-spargrisen. Jeg skulle komme med min kunstneriske fortolkning. Det var i forbindelse med Danske Banks 50 års jubilæum.

Andre inviterede kunstnere  var Jakob Tolstrup, Kristian Hornsleth, Violas værksted, Frederik Næblerød og Helle Bovbjerg.

Jeg har boet i Afrika for en stor del af min barndom, så i modsætning til de fleste andre har jeg intet forhold til Pondus. Jeg tror, jeg har vokset op med et lidt andet forhold til penge og det at spare op. Min inspiration stammer således ikke i barndomsnostalgi.  Men snarere i forskellige strukturer og organiske materialer, der fascinerer mig. Som sten og granit. Klipper og sten er en del af vores universes kerne, og jeg ønskede at drage en parallel med tanken om, at penge er en del af vores samfunds kerne. Nogle gange usynlige men på samme tid altid synlig på en eller anden måde.

På min Pondus har jeg ønsket at vende tingene vrangen ud af og have indersiden udenfor. Dette har jeg gjort ved at bruge en granit spray og organiske former. Samt billeder af sten og jord i collagen udklip.

De seks sparegrise vil blive auktioneret og overskudet vil gå til velgørenhed.

Sidste år var jeg involveret i et lignende projekt for Lykketrolden, se det i en gigant version her og en lille version her.

_

I and 5 others where invited by Danske Bank to customise an artistic interpretation of the Pondus piggy bank. This was a project made in relation to it´s 50th anniversary.

Jakob Tolstrup, Kristian Hornsleth, Violas værksted, Frederik Næblerød and Helle Bovbjerg.

I have lived in Africa for a large part of my childhood, so unlike most others, I have no relationship with Pondus. I think I have grown up with a slightly different relationship to money and savings and such. My inspiration stems thus not in childhood nostalgia, but rather in different structures and organic materials that fascinate me. Like ex stone and granite. Rocks and stones are a part of our universes core, and I wanted to draw a parallel to the thought that money is a part of our community´s core. Sometimes invisible but at the same time always visible in some way.

On my Pondus I have wanted to turn things inside out, and make the inside on the outside. Doing this by using a granite spray paint and organic shapes and pictures of rock and earth in the collage clippings.

The six piggybanks will be auctioned off and the proceeds will go to charity.

Last year I was involved in a similar project for Lykketrolden, see it in a gigant version here and a small version here.