Collage

Nyfortolkning af en klassiker

Projektet med udsmykning af busbobler er forankret ved indsatsen Bedre Byrum i Aarhus kommune. Det handler om at forskønne byrumsinventar, og give forbipasserende og rejsende en go oplevelse. Det handler om at skabe trygge og smukke byrum som er til glæde og gavn for alle.

”En åbning til nye dimensioner.”, er en dialog om naturen, mennesket og det menneskeskabte. Med Biophilia i tankerne, et begreb der omfatter vores medfødte tendens til at søge forbindelse med naturen og det levende, er Collagerne en dybtfølt refleksion over vores længsel efter at være mere i harmoni med vores omgivelser. 6 af de ikoniske busbobler i Aarhus området vil få en kunstnerisk makeover.

I Collagerne har jeg udvalgt citater, der hver især bliver tilknyttet en collage og busboble, for at give beskuerne mulighed for at blive inspireret. Farverne er dusede og i jord og natur skalaen, så boblernes tilstedeværelse har en ubesværet elegance.


The project of decorating bus shelters is anchored within the Better Urban Spaces initiative in Aarhus Municipality. It aims to beautify urban infrastructure and provide a positive experience for passersby and travelers. The goal is to create safe and beautiful urban spaces that bring joy and benefits to everyone.

“An Opening to New Dimensions” is a dialogue about nature, humanity, and the human-made. With Biophilia in mind, a concept encompassing our innate tendency to connect with nature and the living world, the collages are a heartfelt reflection on our longing to be more in harmony with our surroundings. Six of the iconic bus shelters in the Aarhus area will undergo an artistic makeover.

In the collages, I have selected quotes, each associated with a collage and a bus shelter, to inspire viewers. The colors are muted and in earth and nature tones, giving the presence of the shelters effortless elegance.