Label design

Jeg har designet etiketter til fire nye varianter af Marine Collagen for Green Goddess. Mit primære fokus var at visualisere vandelementet, da collagenen stammer fra fisk, og der var fire forskellige smagsvarianter, var udfordringen at lavet et artwork der skulle printes som folie, der så kunne dække over alle variationerne.

Jeg valgte at bruge overordnede visuelle virkemidler for at skabe en sammenhængende og indbydende æstetik på etiketterne. Så derfor har jeg illustreret lyset der falder på vandoverfladen. Jeg føler dette er elegant og samtidig moderne. På baggrunden har jeg arbejdet med forskellige farvegradienter. Netop for at skabe tilsvarende dybde som man finder i havet men lys og skygge.

En særlig udfordring var at skabe et artwork, der kunne trykkes som folie og tilpasses begge varianterne. For at opnå en sammenhængende og tiltalende æstetik på etiketterne valgte jeg at fokusere på overordnede visuelle elementer


I have designed labels for four new variants of Marine Collagen for Green Goddess. My primary focus was to visualize the element of water, as the collagen is derived from fish, and with four different flavor variations, the challenge was to create artwork that could be printed as a single foil to cover all the variations.

I chose to employ overarching visual elements to create a cohesive and inviting aesthetic on the labels. Therefore, I illustrated the light falling on the water surface, which I feel is elegant yet modern. In the background, I worked with different color gradients to achieve a depth reminiscent of the ocean’s play of light and shadow.

A particular challenge was to create artwork that could be printed as foil and adapted to both variants. To achieve a cohesive and appealing aesthetic on the labels, I focused on overarching visual elements.