Opsætning-Nautis2-ruthcronefoster-collage-closeup_ruthcronefoster_posterdesign_plakatdesign_collageplakater

3D collage på træ. Træet blev laserskåret fra 1 cm tykt træ. Jeg startede med at lave kunstværket på computeren, og jeg ville se, hvordan det ville se ud, hvis jeg lavede det 3D i stedet for 2D. Alle stykkerne er limet sammen oven på hinanden, så de danner et sammenhængende collage værk. _ 3D collage on wood. The wood was laser cut from 1 cm thick wood. I started by making the artwork on the computer, and I wanted to see how it would look if I made it 3D instead of 2D. All the pieces are glued together on top of each other so they are one coherent collage artwork.