Fika_ruthcronefoster_menukortcloseup_menudesign_branding

en siden menu kort design med blå tekst og logo på et clipboard af træ