Have you met God

Jeg lavede omslaget kunstværket til denne nye udgivelse.

Min opgave var at fortolke de personlige historier i bogen, så forsiden gav et indblik i de forskellige interviews. I tusinder af år har folk haft erfaringer, som de kun kan beskrive en måde: de har oplevet et møde med Gud.

Bogen er 10 cm x 14,5 cm og på trods af sin lille størrelse er der 544 sider. Som alle er trykt på samme silke tynde papir, der bruges i Biblen.

I bogen finder du eksempler på almindelige og ret usædvanlige menneskelige møder med Gud. Udover de personlige historier finder du også det første testamente i bogen. Organisationen bag bogen er Youth for Christ Denmark (YFC). I DK har det eksisteret siden 1974 og er en del af en global familie. På verdensplan kan man finde YFC i over 80 lande.

I made the cover artwork for this new release.

My task was to interpret the personal stories in the book so the front page offered insight in the different interviews.

For thousands of years, people have had experiences that they can only describe one way: they have experienced an encounter with God.

The book is 10 cm x 14.5 cm and despite its small size, there are 544 pages. Which all are printed on the same silk thin paper used in Bibles.

In the book you will find examples of ordinary and rather unusual human encounters with God. Besides the personal stories you will also find the first Testament in the book. The organization behind the book is Youth for Christ Denmark (YFC). In DK it has existed since 1974 and is part of a global family. Worldwide, one can find YFC in over 80 countries.