Life Component magazine

Rikke Topp er grundlægger og CEO for Life Component.Hun er tidligere direktør for et multinationalt selskab. (Re) volution magasinet er en sommer af emner, der er relevante for den samordnede rådgivning og foredrag, som hun gør.

Med mere end 15 års lederoplevelse har hun en dokumenteret evne til at optimere ledelsesteams og organisation.Rikke kombinerer nu sin akademiske og erhvervserfaring med sine unikke intuitive evner til at optimere enkeltpersoner og organisationer.

Rikke er kendt for sine stærke intuitive indsigter integreret i en holistisk ledelsesmæssig tilgang. Hun fungerer som en verdensomspændende rådgiver specialiseret i ledelse og hjælper med at kunne opbygge sunde og højtydende personer og organisationer

_

Rikke Topp is founder and CEO of Life Component. She is a former top director of a multinational company. The (Re)volution magazine is a summery of topics relevant for the coporate counselling and lectures that she does.

With more than 15 years of executive leadership experience she has a proven ability to optimize leadership teams and organization.Rikke is now combining her academic and business experience with her unique intuitive capabilities for optimizing individuals and organizations.

Rikke is known for her strong intuitive insights integrated in a holistic leadership approach. She serves as a worldwide advisor specialized in business executives in order for them to build healthy and high performing individuals and organizations