Vejle Museerne

Jeg har lavet illustrationer til en udstilling hos Vejle Museerne , MAD – Danmarkshistorien bid for bid. Min rolle var at visualisere artefakter og metoder samt oldtids landskab. 

Med det rette samspil mellem moderne og edgy designelementer og et solidt indhold fra udstillings arkitekten, arkæologer og historikere har vi skabt en udstilling, der ikke blot præsenterer madens historie, men også inspirerer og bevæger dig. Jeg har stået for udtrykket samt illustreret plakaten og flere store bærende illustrationer i udstillingen.

Tag med på en rejse gennem tiden, hvor vi dykker ned i fortidens smagfulde eventyr. Den moderne designvibe skaber en atmosfære af innovation og spænding omkring madens historie. Vi har brudt med traditionelle konventioner og skabt et visuelt udtryk, der er skarpt, edgy og iøjnefaldende.

_

I have created illustrations for an exhibition at Vejle Museums, MAD – Danish History bite by bite. My role was to visualize artifacts, methods, and ancient landscapes.

With the right interplay between modern and edgy design elements and solid content from the exhibition architect, archaeologists, and historians, we have created an exhibition that not only presents the history of food but also inspires and moves you. I have been responsible for the expression and illustrated the poster and several significant supporting illustrations in the exhibition.

Join us on a journey through time, where we delve into the tasteful adventures of the past. The modern design vibe creates an atmosphere of innovation and excitement around the history of food. We have broken with traditional conventions and created a visual expression that is sharp, edgy, and eye-catching.