Poster artwork

NFS Grundtvig er en af de ikoniske mennesker i vores kulturhistorie. Så jeg følte det var en ære at skulle dykke ned i hans liv og historie i forbindelse med research til et nyt projekt.

Teater JÆVN har lavet en forestilling med ham som omdrejningspunkt.

Vi lavede 1 plakat som fundament og lavede 11 forskellige versioner, for at vise de 11 forskellige kirker som disse forestillinger opføres i. Dette gjorde vi netop for at de forskellige menighedsråd og befolkningen ville føle en større tilknytning i og med det var den kirke fra deres egn der sås.

NFS var forfatter, teolog, digter, skolemand, præst, filosof, historiker, titulærbiskop, filolog, debattør og politiker.

Han bevidste at hårdt arbejde lønner sig og i løbet af sit 74-årige virke skrev han sig til en titel som Danmarks mest produktive forfatter.


N.F.S. Grundtvig is one of the iconic figures in our cultural history. So, I felt it was an honor to delve into his life and history as part of the research for a new project.

Theater JÆVN has created a production centered around him. We designed one poster as the foundation and created 11 different versions to represent the 11 different churches where these performances are held. We did this specifically to create a stronger connection with the various parish councils and the local population, as each church is from their own region.

N.F.S. Grundtvig was an author, theologian, poet, educator, pastor, philosopher, historian, titular bishop, philologist, debater, and politician.

He believed in the value of hard work, and over his 74-year career, he earned the title of Denmark’s most prolific writer through his extensive body of work.