Space illustration

Enkel og sort illustration. Rummet som kernen i universet. Rum, der omgiver os dagligt, indenfor og uden kroppen.

Orbit – Sphere – Spatialitet.

Jeg har brug for plads i mit daglige liv, men jeg har også et behov for rummet (universet og mysteriet), så jeg syntes, det ville være sjovt at spille med dualiteten af ordet. Rummet er stort, men det kan også være lille og lige ved siden af dig.

Hvis du ønsker at købe en illustration, skal du følge dette link.

_

Illustration of space as the core of the universe. Space that surrounds us on a daily basis, within and without.

Orbit – Sphere – Spatiality.

I have a need for space in my day to day life, but I also have a need for Space (the universe and the mystery), so I thought it would be fun to play with the duality of the word. Space is wast and large but it can also be small and right beside you.

If you wish to purchase some of the illustrations please follow this link. Go here to buy handprinted ultra marine blue versions of this artwork.