Simplified illustration

3D kortlægning illustration – forenklet organer. – Himmellegeme og en tom skal, der er form, men ingen sjæl.

Jeg finder det meget inspirerende, at kompleksiteten af vores kroppe kan forenkles og illustreres af linjer. Med hensyn til oplysning finder jeg ofte, at i en kreativ proces, så ved mine hænder hvordan man får det bedste resultat.

Så jo mere jeg slipper min hjerne og min kontrol og slipper kpntrollen mine fingre, desto mere fantastisk bliver mit arbejde. Jeg tror, at vores kroppe og celler har visdom og viden ud over vores forståelse.

Hvis du ønsker at købe en illustration, skal du følge dette link.

_

3D mapping illustration – bodies simplified. – Celestial body Empty shell, there is form but no soul. – Curved path.

I find it very inspiring that the complexity of our bodies can be simplified and illustrated by lines. Regarding enlightenment I often find that in a creative process, my hands know how to get to the best result.

So the more I let go of my brain and my control and let my fingers do the walking, the more amazing my work becomes.

I believe our bodies and cells have wisdom and knowledge beyond our understanding.

If you wish to purchase some of the illustrations please follow this link.