Red Bull

Jeg har lavet et Collage artwork til Red Bull Music. Artworket skal bruges i forbindelse med deres Stripped Sessions, som er en serie med intime koncerter. Den første, der kører af stablen, er med Silas Bjerregaard – Freja Kirk og Artifact Collective, og finder sted på Nationalmuseet.

De ønskede et håndlavet look, så jeg lavede collagen i hånden, fik den af fotograferet og derefter bredte de den ud på deres forskellige platforme. Det væsentlige ved denne collage var at blande forskellige teksturer for at vise en bredde, netop som de forskellige musikkere der spiller til disse koncerter har vidt forskellige genre. Jeg har valgt at fokus punkt ikke er et specifikt sted men nærmere at collagen fungere som helhed som en dynamisk baggrund.

I made a collage artwork for Red Bull Music. It is to be used in connection with their Stripped Sessions which are a series of intimate concerts. The first one is with Silas Bjerregaard – Freja Kirk and Artifact Collective and it will take place at the National Museum.

They wanted a handmade look, so I made the collage by hand, got it photographed and then they spread it out on their various platforms. The essence of this collage was to mix different textures to show a variety, just as the different musicians playing for these concerts have vastly different genres. I have chosen that focus point is´nt a specific place but rather that collage as a whole acts as a dynamic background.