UT FUERIS

Jeg ser værket som et hængende stilleben, og tænker dets bevægelse og livet er en velkommen kontrast til de mange firkantede rammer, som jeg ellers bruger.

UT FUERIS er det latinske ord for “flyde / svæve” Jeg valgte dette navn, fordi jeg føler dette stykke svæver på væggen. Dette arbejde stammer fra en digital collage, jeg lavede om efteråret. Jeg var nysgerrig efter at se, hvor meget asymmetri jeg kunne arbejde med, mens jeg stadigvæk opretholder en rolig og generelt afbalanceret sammensætning.

121 cm x 55 cm – 5,5 cm dybde.12 mm laserskæret træ, finishen på kanterne er rå og brændt fra laseren. Andre materialer omfatter linoleum gulvbelægning og papir.

_

I see the work as a hanging Still Life, and think its movement and life is a welcome contrast to the many square frames that I otherwise use.

UT FUERIS is the latin word for “float / soar” I chose this name because I feel this piece soars on the wall.

This work stems from a digital collage I made in the fall. I was curious to see how much asymmetry I could work with while still

121 cm x 55 cm – 5,5 cm of depth.

12 mm laser cut wood, the finish on the edges are raw and burnt from the laser. Other materiales include linoleum floor covering and paper.