Inclusion Nudges

Inklusion Nudges er en ændringsmetodologi udviklet i 2013 af Lisa Kepinski og Tinna C. Nielsen. Den er baseret på deres omfattende erfaring som globale forandrings skabere kombineret med deres baggrund inden for adfærdsvidenskab

Jeg har lavet coverdesign samt illustrationer på forsiden og til brug seperat inde i bogen. Inclusion Nudges er en guidebog omkring emnet Inclusion Nudges. Der er forskellige greb der bruges og præcis disse var vigtige at få illustreret og lavet så de var enkle at bruge når læseren skulle gennemgår bogen.

Min ide var at lave et enkelt grid mønster der gjorde det overskueligt at præsentere flere forskellige ikoner. Jeg valgte at arbejde med 3 farver og holde stilen stram og minimalistisk for at understøtte enkeltheden i at bruge dette som værktøj.

For at købe bogen eller læse mere kan du gå til dette link

_

Inclusion Nudges is a change methodology developed in 2013 by Lisa Kepinski and Tinna C. Nielsen
based on their extensive experience as global change makers combined with their background in behavioural sciences

I made the cover design as well as illustrations on the cover and for use separately in the book. Inclusion Nudges is a guidebook on the topic of Inclusion Nudges. There are various techniques used within the topic and it was important to illustrate these in a simple and clear way so that they were easy to use when reading the book.

My idea was to create a single grid pattern that made it easy to present several different icons. I chose to work with 3 colours and keep the style tight and minimalistic to support the simplicity of using this as a tool.

To purchase the book or read more please follow this link