Danske Bank

Danske Bank er en nordisk bank med stærke lokale rødder og tætte forbindelser til resten af verden. I mere end 145 år har de hjulpet mennesker og virksomheder i Norden med at indfri deres ambitioner. Jeg har hjulpet dem med udsmykning i deres nye hovedkontor i Aarhus.

Husets arkitektur og indretning. Det nordiske afspejler sig derfor meget bankens nye indretninger, hvor farveskalaen i interiørerne helt konkret er inspireret af farverne i P.S. Krøyers blå aftenbilleder fra Skagen Strand.

Motivmæssigt ønskede de at udsmykningerne gerne måtte sætte tanker i gang, skabe liv og glæde eller give et sjovt / anderledes ”tvist” til omgivelserne / interiørerne.

Det var vigtigt at artworket kunne appellere bredt til en stor gruppe af forskellige mennesker.

De havde set nogle 3D collage værker lavet på laserskåret træ,  jeg tidligere havde lavet. Med disse i mente ønskede de at få udviklet et hjørne værk. Det skulle spille sammen med en stort ”Brand/ kerne” billede der var essentielt for dem. Så farveskalaen skulle tilpasses så de to meget forskellige ting harmonerede. 

Jeg har valgt at arbejde med forskellige slags billeder. Både udsnit af natur, mennesker, tekstur samt arkitektur. Der er en blanding af abstrakte og svært afkodelige billeder som referencer til de ønsker og drømmer deres kunder har og derfor kommer for at få hjælp til at realisere via et lån. Nogle er mere enkle at afkode, så som et close up af et hjulkapsel ( ny bil ) , marmor ( evt. nyt køkken eller badeværelse.) Det kan også være drømmen og en ny have eller en rejse, eller drømmen om at skabe en tryg base for familien, der hentydes til.

Fælles for alle de udvalgte billeder der er brugt er at visualisere deres kerneværdier på en sublim måde.  Derved giver man hver enkelt beskuer lov til selv at vælge deres fokus og hvad netop det billede betyder for dem. Jo mere tingene bliver skåret ud i pap jo mindre frihed beskuerne får. Dette er et værk skabt for dem der skal se det hver dag eller ved hvert bank møde, og ønsket er at de ser noget nyt hver gang og derved får en følelse af den agilitet som banken også tilbyder. Vi flytter os i sammenspil med hinanden.

Materialer – Printede direkte på 20 mm akustiske plader fra Soundscapes

Foto www.grimstudie.dk

_

A strong Nordic bank. Danske Bank is a Nordic bank with strong local roots and close links to the rest of the world. For more than 145 years, they have helped people and businesses in the Nordic region fulfill their ambitions. I helped them decorate their new headquarters in Aarhus. The Nordic feel is very much a reflection of the bank’s new interior design, where the color scheme of the interiors is in fact inspired by the colors of P.S. Krøyer’s blue evening pictures from Skagen Strand.

It was important that the artwork could appeal widely to a large group of different people.They had seen some 3D collage works made on laser cut wood I had previously done. With these in mind, they wanted to develop a corner art piece. It should play along with a big “Brand / core” image that was essential to them. So the color scheme had to be adjusted so that the two very different things harmonized.

I have chosen to work with different kinds of images. Both images of nature, people, texture and architecture. There is a mix of abstract and hard-to-decode images that reference the wishes and dreams their customers have and therefore come to get help with realizing through a loan. Some are simpler to decode, such as a close up of a wheel capsule (new car), marble (possibly new kitchen or bathroom.) It can also be the dream and a new garden or a journey, or the dream of creating a safe base for the family to be referred to.Common to all the selected images, is to visualize Danske Banks core values in a sublime way.

This more abstract approach allows each viewer to choose their own focus and what exactly that image means to them. The more things are spelled out, the less freedom the viewers get. This is a work created for those who need to see it every day or at every bank meeting, and the wish is that they see something new every time and thereby get a sense of the agility that the bank also offers. We move in interaction with each other.

Materials – Printed on 20 mm acoustic panels from Soundscapes