COLLAGE LAB – WEEK 2

Jeg har ikke helt sluppet den antikke græske og romersk kunst. Jeg er inspireret af still-leben malerier og Memento Mori. Mine tanker har været en mere futuristisk fortolkning, der blander 3D-ansigtsforme med skinnende 3D ting.

Still-leben maleri opstod som en særskilt genre ved slutningen af det 16. århundrede. Memento mori kommer fra latin ” og betyder : husk at du skal dø. Det er den middelalderlige latinske teori og praksis om refleksion om dødelighed, især som et middel til at overveje det jordiske livs forfængelighed og alle jordiske varer og sysleres forbigående karakter.

Kan købes fra min webshop

_

I haven´t totally let go of the Ancient Greek and Roman art. I have been inspired by Still-life paintings and Memento mori. My outlook has been a more futuristic interpretation mixing 3D face molds with glass spheres and all things shiny.

Stil-life has its origins in the Middle Ages and Ancient Graeco-Roman art. Still-life painting emerged as a distinct genre in Western painting by the late 16th century.Memento mori comes from Latin ” remember that you have to die. It is the medieval Latin theory and practice of reflection on mortality, especially as a means considering the vanity of earthly life and the transient nature of all earthly goods and pursuits.

By them at my webshop

Collage Lab – Week 2

These are the 3 collages I’ve made in my inspirational week 2. I’m looking forward to see what’s around next weeks corner.

I haven´t totally let go of the Ancient Greek and Roman art. I have been inspired by Still-life paintings and Memento mori.

Stil-life has its origins in the Middle Ages and Ancient Graeco-Roman art. Still-life painting emerged as a distinct genre in Western painting by the late 16th century.

Memento mori comes from Latin ” remember that you have to die. It is the medieval Latin theory and practice of reflection on mortality, especially as a means considering the vanity of earthly life and the transient nature of all earthly goods and pursuits.

My outlook has been a more futuristic interpretation mixing 3D face molds with glass spheres and all things shiny.

By them at my webshop

All3-collagelab-week2-ruthcronefoster-digitalcollage

Stilleben-frame-ruthcronefoster-collage-graphic-collagelab-digitalcollage small

Stil leben-ruthcronefoster-collage-graphic-collagelab-digitalcollage small

Floating-frame-ruthcronefoster-collage-graphic-collagelab-digitalcollage

Floating-ruthcronefoster-collage-graphic-collagelab-digitalcollage small

Boxhead-frame-ruthcronefoster-collage-graphic-collagelab-digitalcollage small

Box head-ruthcronefoster-collage-graphic-collagelab-digitalcollage small