Train Nightclub – New Identity

De ønskede en lille smule “gammel luksus” lidt som Gatsby uden at gå overbord. Jeg kalder stilen Dark Art Deco eller Art Deco Punk, en sammenslutning af luksus og en bestemt alvorlighed.

Klubben og musikstedet Train, ønskede at genbrande det selv og yderligere differentiere klubben og musikstedet. Jeg blev bedt om at være ansvarlig for rebranding. De ønskede, at logoet skulle være sammenhængende med de øvrige logoer på musiklokalet og søsterklubben Kupe. Så jeg var nødt til at opdatere logoet uden at fremmedgøre det fra de andre. De ønskede også at rykke væk fra den sorte farveskema i musikstedet og det hvide tema på Kupe.

Jeg valgte at stramme logoet op og lægger vægt på skrifttypen, som skulle arbejde sammen med de andre mærker, men stadig have et twist. Den skal kunne fange den mere seje og rå følelse, de ønskede at natklubben skulle symbolisere.

Jeg har arbejdet med det dualistiske. Train er både et levende musik mødested og en natklub. Dette afspejles i opdeling af overflader.

_Logoet er blevet strammet op. Det er stadig det samme koncept, men mere opdateret og poleret og klar til at modstå de næste 10 år.

Jeg har brugt et vektoriseret billede af en nattehimmel, der symboliserer at vi fester under den samme himmel sammen, mangfoldigheden i den tankegang.

Skriften er cool, stram og moderne, men samtidig ikke prætentiøs. Det er den type kunder, de ønsker at tiltrække.

_ Farverne er rå og matcher genopbygningen af klubben. De mørkeblå og grå nuancer holder os i den mørke farveskema, men giver os stadig farver til at arbejde med uden at skulle bruge sort. Farverne harmonerer også med navnet Train, som har en hård lyd af metal, som klubben også vil blive fyldt med.

Den skrifttype, der bruges til projektet, hedder BARON og er lavet af Frank Hemmekam.

_

They wanted there to be a little ” old luxury ” somewhat like Gatsby without going overboard. I call the style Dark Art Deco or Art Deco Punk , an association of luxury and a certain seriousness.

The club and music venue Train, wanted to rebrand it self and further differentiate the club and the music venue. I was asked to be in charge of the rebranding. They wanted the logo to be cohesive with the other logos of the music venue and sister club Kupe. So I had to update the logo without alienating it from the others. They also wanted to move away from the black color scheme in the music venue and the white theme at Kupe.

I chose to tighten the logo up, and have the emphasis on the font which had to work together with the other brands but still have a twist which would be able to capture the more cool and raw feel they wanted the nightclub to symbolize.

_I have worked with the dualistic of which train is both a live music venue and a night club . This is reflected in the division of surfaces.

_The logo has been tightened it’s still the same concept but just more updated and polished and ready to withstand the next 10 years .

_I have used a vectored picture of a night sky, symbolizing that we party under the same sky a together, the diversity in it.

_The font is tough, cool, tight and modern but at the same time not pretentious. This is the type of customers they want to attract.

_The colours are raw and and match the rebuilding of the club. The dark blue and grey shades keeps us in the dark color scheme but still gives us colors to work from without having to use black. The colors also harmonize with the name Train which has a hard sound of metal, which the club will also be filled with.

The font used for the project is called BARON and is made by Frank Hemmekam.

Train Nightclub – New Identity

The club and music venue Train, wanted to rebrand it self and further differentiate the club and the music venue. I was asked to be in charge of the rebranding. They wanted the logo to be cohesive with the other logos of the music venue and sister club Kupe. So I had to update the logo without alienating it from the others. They also wanted to move away from the black color scheme in the music venue and the white theme at Kupe.

I chose to tighten the logo up, and have the emphasis on the font which had to work together with the other brands but still have a twist which would be able to capture the more cool and raw feel they wanted the nightclub to symbolize.

_I have worked with the dualistic of which train is both a live music venue and a night club . This is reflected in the division of surfaces.

_The logo has been tightened it’s still the same concept but just more updated and polished and ready to withstand the next 10 years .

_I have used a vectored picture of a night sky, symbolizing that we party under the same sky a together, the diversity in it.

_The font is tough, cool, tight and modern but at the same time not pretentious. This is the type of customers they want to attract.

_The colours are raw and and match the rebuilding of the club. The dark blue and grey shades keeps us in the dark color scheme but still gives us colors to work from without having to use black. The colors also harmonize with the name Train which has a hard sound of metal, which the club will also be filled with.

_They wanted there to be a little ” old luxury ” somewhat like Gatsby without going overboard. I call the style Dark Art Deco or Art Deco Punk , an association of luxury and a certain seriousness.

The font used for the project is called BARON and is made by Frank Hemmekam.

ruthcronefoster-logoidentity-graphic-creativeconsultant1 ruthcronefoster-logoidentity-graphic-creativeconsultant2 ruthcronefoster-logoidentity-graphic-creativeconsultant3 ruthcronefoster-logoidentity-graphic-creativeconsultant4 ruthcronefoster-logoidentity-graphic-creativeconsultant4aruthcronefoster-logoidentity-graphic-creativeconsultant5 ruthcronefoster-logoidentity-graphic-creativeconsultant6 ruthcronefoster-logoidentity-graphic-creativeconsultant7 ruthcronefoster-logoidentity-graphic-creativeconsultant8 ruthcronefoster-logoidentity-graphic-creativeconsultant9 ruthcronefoster-logoidentity-graphic-creativeconsultant10 ruthcronefoster-logoidentity-graphic-creativeconsultant11 ruthcronefoster-logoidentity-graphic-creativeconsultant12