(A-tel-o-pho-bia)

Jeg har lavet disse to nye collager. “Atelophobia” og “It is my time to torture you”.

Jeg har brugt mange dystre elementer, som kranier og skeletter, fra børn og dyr. For mig er barneskelet et tegn på det største tab, som enhver kan føle. Jeg har forsøgt at give elementerne et twist ved at bruge en stor sommerfugl som et slips og kranier, hvor blomsterne på marmorbusten skal være. Når folk er begravet, er der et ordsprog “Fra aske til aske, støv til støv”. Vi kommer fra jorden og vender tilbage til den. Dette er en af grundene til, at jeg har brug for mange forskellige krystaller. Krystaller fremstilles fra jorden ved varme og tid. Så det var vigtigt for mig at der var mange naturelementer i illustrationen. At efterligne den cirkel mellem liv og død, der er ubrydelig.

Jeg har brugt pastel og lyse farver, jeg havde behov for et modspil som måtte være lidt opløftende for at balancere det dystre univers. Størrelse 47 cm x 70 cm. 160 gr. papir.

For at købe en plakat http://ruthcronefoster.tictail.com/product/a-tel-o-pho-bia

_

I forced my way into my heart and made these two new collages. “Atelophobia” and “It is my time to torture you”.

I have used a lot of gloomy elements, like skulls and skeletons, from children and animals. For me the child skeleton is a sign of the greatest loss anyone can feel. I have tried to give the elements a twist by using a huge butterfly as a bow tie, and skulls where the flowers on the marble bust should be. When people are buried there is a saying ” From Ashes to ashes, dust to dust”. We come from the earth and return to it. This is one of the reasons I have for using a lot of different crystals. Crystals are made from the earth by heat and time. So it was important for me that there where a lot of nature elements in the artwork. To resemble the circle of life which is unbreakable no matter how ever hard we try to break it.

The pastel and light color scale had to be a bit uplifting to balance in the gloomy universe. Size 47 cm x 70 cm. 160 gr. paper.

For purchase jump to http://ruthcronefoster.tictail.com/product/a-tel-o-pho-bia