T-shirt prints made on organic cotton

Den geometriske print blev inspireret af alle de geometriske kunstværker derude i øjeblikket. Jeg har en passion for forskellige geometriske former, især trekanter, og jeg ønskede at lave et print, som når man havde det på kunne det ligne en oversize statement halskæde og også ligne geometrisk print. Dualiteten for mig var interessant.

Dyretemaet fik mig til at tænke på nye dyreprints. I så lang tid har vi set hjorte, ugler, ræve og leoparder, og det fik mig til at tænke på hvilket dyr der kunne være en værdig modstander til disse meget meget brugte billeder. Jeg følte, at vandmændene kunne leve op til dette. Jeg har givet vandmanden arme og benene for at give det et lille twist.

Med det abstrakte tema tegnede jeg printet i hånden og efterfølgende scannede jeg det ind på computeren. De to andre print blev lavet på computeren. Det geometriske print startede dog oprindeligt som en tegning i min skitsebog. Jeg ønskede det abstrakte t-shirt design skulle have en meget kunstnerisk følelse og tilføjede flere ting, som gentager dem selv i nogle af mine andre kunstværker, som planeter, øjne og doodles. Dybest set er det et doodle print. Da jeg tegnede dette print var det vigtigt at bruge forskellige typer penne, så der ville være nogle tynde streger og nogle tykkere. Dette giver printet lidt mere dybde og variation.

_

The geometric print was inspired by all the geometric artwork out there at the moment. I have a passion for different geometric shapes, especially triangles and I wanted to create a print that when it was worn could look like an oversize statement necklace and also just look like geometric print . The duality to me was interest.

The animal theme made me think about new animal prints. For such a long time now we have seen deers, owls, foxes and leopards and it got me thinking of which animal could be a worthy opponent to these very very used images. I felt the jellyfish could live up to this. I have given the jellyfish arms and legs to give it a little twist.

With the abstract theme I drew the print by hand and afterwards scanned the finished artwork. The other two prints where made on the computer. Although the geometric print did start as a drawing in my sketch book. I wanted the abstract t-shirt design to have a very artistic feel to it, and added several items which repeat them selves in some of my other artwork, like planets, eyes and doodles. Basically it is a doodle shirt. One thing that was very important for me when drawing this shirt was to use different types of pens, so there would be some thin strokes and some stronger. This gives the print a bit more depth and variety.