Stauning Whisky Label design

De grafiske linjer på dette label design henviser til den måde, hvorpå deres Stauning whisky-projekt er blevet skabt. Enkel – nordisk og minimalistisk, og med et touch af “en skør videnskabsmand / opfinder”.

En bag historie i dette label design ligger i at de fra starten var de nødt til at opfinde ting, der blev brugt i produktionen, fra andre ting eller bruge forskellige ting på andre måder end hvad de var designet til. Lidt som George Geoløs den berømte Disney karakter.

Dette betød blandt andet, at de brugte gulvet i slagteriets gamle hus for at genoplive den oprindelige skotske produktionsmetode med gulvmaltning. Samtidig blev en gammel kødhopper omdannet til kornhakker, salttæppet blev brugt til gæring, og ovnen – duftede stadig af røget bacon.

Designet på flasken har en kobberfarve, som fører tanken hen mod deres kobber Pot stills, der er specielt lavet til dem i Spanien.

De elementer, som jeg har indarbejdet i dette label design, fungerer som en visuel historiefortæller. Så elementerne er nemme at få øje på, når de bliver præsenteret af ejerne og ellers tavse. Her en forklaring på de forskellige elementer.

1 til 9: ni ansigter. De 9 forskellige mennesker, der er grundlæggerne af Stauning Whisky

10: Destillationsproces

11: Et svin (fordi de startede i en gammel slagter)

12: En kniv i grisen (fordi de startede i en gammel slagter)

13: Glas med whisky = det færdige produkt

14: Pot still stadig brugt til produktion

(forslag – ikke realiseret)

The graphical lines on this label design refer to the way in which their whisky project has been applied. Simple – nordic and minimalist, and with at touch of “a crazy scientist / inventor”.

From the start they had to invent things used in the production, from other things, or use different items in other ways than what they where designed for. A bit like Gyro Gealoose / George Geoløs the famous Disney character.

This meant, among other things, that they utilised the floor in the old house of the butchery to revive the original Scottish production method with floor milling. At the same time, an old meat chopper was transformed into grain mills, the salt carpet was used for fermentation, and the furnace – still smelt of smoked bacon – was fed with grain instead of meat.

The print on the bottle has a copper colour, which leads the minds towards the Pot stills, that have been specially made for them in Spain.

The elements which I have incorporated into the artwork work as a visual storyteller. So the elements are easy to spot when being presented by the owners and otherwise silent.

1 til 9: Nine faces. The 9 different people who are the founders of Stauning Whisky

10: Distillation process

11: A pig (because they started in a old butcher)

12: A knife in the pigs back (because they started in a old butcher)

13: Glas with whisky = the finished product

14: Pot Still used for production

( proposal – not realised)