All is one – installation

Jeg eksperimenterede med former, træ, spray maling og skabte dette kæmpe stykke artwork. Jeg har arbejdet med et mørkere tema end de sidste collager, hvilket er meget passende siden jeg har arbejdet i en mørk kælder. Jeg har været dybere med min søgen efter inspiration. Inden for kroppen har jeg kigget på forskellige celler. Hvem vidste, at en kræftcelle kunne være så smuk.?

Jeg så på, hvordan vi hundredvis af år siden kunne lære om den menneskelige anatomi med hjælp fra dygtige kunstnere, der tegnede de døde kroppe indefra og vendte alt indenfor ud. Jeg har dykket dybt ind i havet og søgte efter de skabninger, der lever i de mørke farvande. Gamle græske statuer med deres perfektion og symmetri blev styrken gennem mit arbejde.

_

I experimented with shapes, wood, spray paint and created this giant piece. I have been working with a darker theame than the lastest collages, which is very apropriate since I have been working in a dark basement. I have been going deeper with my search for inspiration. Within the body I have researched different cells. Who knew a cancer cell could be so beautifull.?

I looked at how we hundred of years ago where able to learn about the human anatomi with the help of exelent artists who drew the dead bodys from within and turned everthing inside out. I have dived deep into the ocean (using google off course, I did´nt really go deep sea diving) and searched for the creatures which live in the dark waters. Old greek statues with their perfection and symmetri became the piller of strenght through out my work.