Bikram yoga explanitory poster design

Poster design til et Bikram yoga-studie. Forklarer de forskellige fordele ved at have en birkam yoga praksis.

Det var vigtigt at plakaten var informativ samtidig med den var overskuelig og kunne rumme en masse tekst. Netop for at præsentere de forskellige fordele ved at dyrke Bikram yoga. Looket skulle være lyst og let med en touch af norden og helse. Derfor har jeg valgt at arbejde med den lyse baggrund med en frisk grøn sund tekst.

Bikram Yoga udspringer af Hatha yoga og er udviklet af Bikram Choudhury. En ‘time’ vare 90 minutter og består af 26 øvelser, som udføres i 40 graders varme. På en Bikram-time arbejder du med alle muskler, led, organer og blodkar, hvilket medfører en lang række heldbredsmæssige fordele.

Dyb infrarød varme er en del af de varmeståler, som solen afgiver. Dyb infrarød varme er elektromagnetisk varmestråling. Elektro-magnetisk varmestråling er en kombination af elektriske svingninger og magnetiske felter, som udbreder sig gennem rummet med lysets hastighed, og som formidler energi fra et sted til et andet.

Se flere af mine poster designs her

_

Poster design for a Bikram studio. Explaining the different benefits of having a Bikram yoga practice.

It was important that the poster design was informative and simple even though it should be able to contain a lot of text. The text was very important because it presents the various benefits of training Bikram yoga. The look had to be bright and simple with a touch of the nordic feel and health. Thats why I have chosen to work with the bright background with a fresh green text.

Bikram Yoga originates from Hatha yoga and is developed by Bikram Choudhury. An ‘hour’ lasts 90 minutes and consists of 26 exercises performed in 40 degree heat. At a bikram-hour you work with all muscles, joints, organs and blood vessels, which brings a lot of health benefits.

Deep infrared heat is electromagnetic heat radiation. Electromagnetic heat radiation is a combination of electrical fluctuations and magnetic fields that propagate through space at light velocity and which transmit energy from one place to another.

See some of my other poster designs here