Editorial for DISfunkshion a national US print magazine

Jeg blev kontaktet af det amerikanske magasin DISfunkshion og bedt om at lave en collage billedeserie for deres efterårs udgave.

Jeg ville modtage billederne og få frie hænder til at gøre, hvad jeg ønskede. Den briefing jeg fik fra redaktøren hos DISfunkshion var: “Jeg tænker på sejt hovedpynt,på pigerne eller omkring dem med dine collager. Elementerne kan være fjer, blomster, kroner, krystaller.”

Jeg startede med at vælge de billeder, jeg ønskede at arbejde med, og efter det søgte jeg efter inspiration vedrørende det brief jeg havde modtaget. Jeg følte, at fjer, krystaller og blomster gav en drømmende følelse, så jeg forsøgte at skabe et drømmende univers for pigerne at bo i. Det gjorde jeg ved hjælp af lyset.

Nedenfor i dette indlæg kan du se hvordan de billeder, jeg modtog så ud, før jeg begyndte at arbejde på dem.

_

I was contacted by the US national magazine DISfunkshion and asked to do an editorial for their fall issue.

I would receive the pictures and get free hands to do what I wanted. The briefing I got from the editor in chief at DISfunkshion was ” I’m thinking cool headpieces created on the girls or around them with your collages. Along the lines of feathers, flowers, crowns, crystals.”

I started by choosing the pictures I wanted to work with and after that I searched for inspiration regarding the brief. I felt that the feather, crystals and flowers gave a dreamy feel, so I went all out and tried to create a dreamlike universe for the girls to inhabit. I did this using the light.

Below in this post you can see the photos I received before I started working on them.