Diesel

Jeg blev bedt om at designe et samlet udsmyknings koncept for DIESEL-butikken i Aarhus. Jeg skulle fylde ti massive vægge med et integreret tema.

Jeg valgte temaet “Pork Bandits, i menneskelig forklædning” Ideen kom fra en tankegang jeg havde.

At vi alle til tider kan have lidt gris og bandit i os.

Så med mit kunstværk ønskede jeg at spille på forestillingen om, at banditterne lavet af svinekød har menneskelige former og træk, så i stedet for at skjule vores grisesider burde vi stå ved dem.

Illustrationerne blev malet i hånden på de forskellige placeringer i butikken. Jeg valgte at arbejde med dynamikken i grafiske figurer samtidig med jeg indarbejde menneskelige former

En stor fest blev afholdt ved afsløringen af det nye butikskoncept. Festen fandt sted i baghaven og for at fuldende temaet Pork Bandits, havde jeg lavet en video, der viste gamle velkendte forbryderskud og så photoshoped jeg grise ansigter på dem, se videoen nedenfor.

_

DIESEL

I was commissioned to design a total artwork concept for the Diesel Flagship store in Aarhus. Having to fill the space of ten massive walls with one integrated theme.

I chose the theme “Pork bandits, in human disguise” The idea came from a thought I had regarding that we all at times can have a little bit of pig and bandit in us.

So with my artwork I wanted to play with the notion that the bandits made of pork have human shapes and traits, so instead of hiding our pig sides we should flaunt them.

The illustrations were painted by hand in the different locations within the shop. Working with the dynamic of graphical shapes being incorporated with wording and human shapes

A big party was held at the revealing of the new store concept. The party took place in the backyard and to complete the Pork Bandits theme, I had made a video showing actual old mug shots of the Pork Bandits. Which means I found some old school mugshots and photoshoped them, watch the video below.