Diesel

Jeg blev bedt om at designe et samlet udsmyknings koncept for DIESEL-butikken i Aarhus. Jeg skulle fylde ti massive vægge med et integreret tema.

Jeg valgte temaet “Pork Bandits, i menneskelig forklædning” Ideen kom fra en tankegang jeg havde.

At vi alle til tider kan have lidt gris og bandit i os.

Så med mit kunstværk ønskede jeg at spille på forestillingen om, at banditterne lavet af svinekød har menneskelige former og træk, så i stedet for at skjule vores grisesider burde vi stå ved dem.

En stor fest blev afholdt ved afsløringen af det nye butikskoncept. Festen fandt sted i baghaven og for at fuldende temaet Pork Bandits, havde jeg lavet en video, der viste gamle velkendte forbryderskud og så photoshoped jeg grise ansigter på dem, se videoen nedenfor.

_

I was commissioned to design a total artwork concept for the DIESEL store in Aarhus. Having to fill the space of ten massive walls with one integrated theme.

I chose the theme “Pork bandits, in human disguise” The idea came from a thought I had regarding that we all at times can have a little bit of pig and bandit in us.

So with my artwork I wanted to play with the notion that the bandits made of pork have human shapes and traits, so instead of hiding our pig sides we should flaunt them.

A big party was held at the revealing of the new store concept. The party took place in the backyard and to complete the Pork Bandits theme, I had made a video showing actual old mug shots of the Pork Bandits. Which means I found some old school mugshots and photoshoped them, watch the video below.