COLLAGE LAB – WEEK 4

I løbet af disse uger har jeg bemærket, at meget af mit arbejde har et hovedfokus. Det er i form af et ansigt af en slags. Jeg er ikke så vild med at bruge rigtige mennesker, jeg kan bedre lide de gamle buster eller 3D-skulpturerede ansigter. Jeg føler behovet for et ansigt, men ikke en personlighed, som jeg tror, jeg får ved at bruge disse to typer ansigter.
Jeg ønskede at forsøge at lave nogle collager, som ikke nødvendigvis havde et hovedfokus.Jeg ønskede at se, hvordan det ville påvirke kunstværket ikke at have et ansigt indarbejdet. Så i to af collagerne har jeg brugt figurer og tekstur, og ikke for mange levende ting. Jeg fandt ud af, at budskabet om det, jeg ønsker at adressere, stadig kommer ud ved at bruge forskellige former. Meddelelsen bliver mere subtil og underliggende.

Kan løbes på min webshop

_

During these weeks I have noticed that a lot of my work have a main focal point. Like a face of some sort. I am not so crazy about using real people, I more like the ancient bust´s, or the 3D sculptured faces. I feel the need for a face but not a personality, which I think I get using those two types of faces. This week I wanted to try and create some collages which didn´t have a main focal point.

I wanted to see how it would effect the artwork to not have a face incorporated. So in two of the collages I have used shapes and texture, and not to many living items. I found that the message of what I wish to address still comes out by using different shapes. The message becomes more subtile and underlying.

Can be purchased at my webshop

COLLAGE LAB – WEEK 4

This week I wanted to try and create some collages which didn´t have a main focal point.

During these weeks I have noticed that a lot of my work have a main focal point. Like a face of some sort. I am not so crazy about using real people, I more like the ancient bust´s, or the 3D sculptured faces. I feel the need for a face but not a personality, which I think I get using those two types of faces.

I wanted to see how it would effect the artwork to not have a face incorporated. So in two of the collages I have used shapes and texture, and not to many living items. I found that the message of what I wish to address still comes out by using different shapes. The message becomes more subtile and underlying.

All3-collagelab-week4-ruthcronefoster-digitalcollage small

Play-frame-ruthcronefoster-collage-graphic-collagelab-digitalcollage

Play-frame-ruthcronefoster-collage-graphic-collagelab-digitalcollage

Play small

Elevate-frame-ruthcronefoster-collage-graphic-collagelab-digitalcollage small

Elevate small

Bubblegum-frame-ruthcronefoster-collage-graphic-collagelab-digitalcollage small

Bubblegum small