Stof collage

I min seneste udforskning af tekstilernes verden har jeg kastet mig ud i udviklingen af helt nye stofværker. Jeg har bevidst valgt at arbejde med en enkelt farvesætning. Tanken bag disse værker er at skabe en visuel symfoni, hvor farverne spiller sammen og skaber en følelse af sammenhæng.
Mine motiver er close ups fra naturen, hvor jeg har fokuseret på detaljer, der måske ofte overses. Disse nærbilleder fanger naturens skønhed på en unik måde og giver et nyt perspektiv på det omkringliggende miljø. Jeg ønskede at skabe noget abstrakt, men samtidig genkendeligt, så beskueren kan lade sin fantasi flyve, samtidig med at de kan identificere elementer fra naturen. Der er så meget forskning der ligger bag at naturen er healende så det var et vigtigt element for mig at inkorporere.
For at binde hele kompositionen sammen har jeg valgt at indramme hvert værk med et rundt passepartout. Den runde form tilføjer en særlig dynamik og fokuserer opmærksomheden på motivet i midten. Det skaber også en vis enhed mellem værkerne, som om de er en del af en sammenhængende fortælling.
Jeg håber, at disse stofværker formår at formidle en følelse af æstetik, forundring og fordybelse – en invitation til at se verden gennem et nyt filter af farver, teksturer og formsprog.

In my recent exploration of the world of textiles, I have immersed myself in the development of entirely new fabric artworks. I have intentionally chosen to work with a monochromatic color palette. The idea behind these pieces is to create a visual symphony where colors harmonize and evoke a sense of cohesion.

My subjects are close-ups from nature, where I have focused on details that are often overlooked. These close-ups capture the beauty of nature in a unique way, providing a fresh perspective on the surrounding environment. I aimed to create something abstract yet recognizable, allowing viewers to let their imaginations soar while identifying elements from nature. There is substantial research indicating the healing properties of nature, so it was important for me to incorporate this element.

To tie the entire composition together, I have opted to frame each piece with a circular mat. The round form adds a particular dynamism and directs attention to the central motif. It also fosters a sense of unity among the works, as if they are part of a cohesive narrative. I hope these fabric artworks manage to convey a sense of aesthetics, wonder, and contemplation – an invitation to see the world through a new filter of colors, textures, and forms.