Acoustic panels

Jeg har skabt et artwork der blev printet på akustikplader til restaurant NO16. Jeg startede med at blande maling i hånden for at opnå et autentisk håndlavet look. Jeg ønskede at skabe et kunstværk der ville støtte op om restaurantens kerneidentitet. Nemlig det håndlavede og autentiske. Det original maleri er det blevet affotograferet og trykt på 3,5 cm tykke akustikplader skabt af nedsmeltede colaflasker.

Jeg skabte artworket til de akustiske paneler på restaurant NO16. Jeg startede processen med at vælge farver og derefter blande maling i hånden for at få et autentisk håndlavet look. Jeg ville skabe et kunstværk til at understøtte restaurantens kerneidentitet nemlig håndlavet og autentisk.

Teknikken, jeg bruger til at skabe dette artwork, er en hvor jeg hælder de forskellige farver i en beholder en ad gangen, og derefter vender jeg beholderen på hovedet på et stort lærred. Når jeg har givet malingen tid til at falde på lærredet, løfter jeg og trækker beholderen i forskellige mønstre. Dette efterlader et abstrakt udtryk på lærredet.
Det originale maleri blev fotograferet og trykt direkte på akustiske paneler.

//

I created the artwork for the acoustic panels at restaurant NO16. I started the process by choosing colours and then mixing paint by hand to get a authentic handmade look. I wanted to create an artwork to support the core identity of the restaurant. Handmade and authentic.

The technic I use creating this pattern is where I pour the different colours in to a container I one at a time, and after that I flip the container onto a large canvas. When I have give the paint time to fall to the canvas, I lift and drag the container I various patterns. Leaving a very nature like abstraction.

The original painting was photographed and printed directly on acoustic panels.

The panels are made from melted cola bottles.