Acoustic artwork

Team.blue (tidligere Zitcom) er en førende digital enabler, der primært fokuserer på europæiske hostingløsninger. Med 23 kontorer i hele Europa og 1000+ ansatte bliver opretholdelse af virksomhedskultur og brandidentitet stadig vigtigere for gruppen.

Jeg skabte et grafisk kunstnerisk udtryk til mere end 30 akustiske paneler, der spænder over hele kontoret og udviklede et samlet og konsistent udseende gennem bygningen, mens jeg gjorde akustikken bedre.

I samarbejde med Team Blue-repræsentanter valgte jeg et farveskema at arbejde med og skabte flere store “Masters” som kerner for udtrykket, der kunne tjene som base for forskellige sektioner på kontoret. Vi valgte at opdele de forskellige kerne udtryk i flere sammenhængende paneler for at illustrere, hvordan de forskellige dele af virksomheden arbejder sammen for at danne en helhed.

Team.blue (previous Zitcom) is a leading digital enabler who primarily focuses on European hosting solutions. With 23 offices across Europe and 1000+ employees, maintaining company culture and brand identity becomes increasingly important for the group.

I created more than 30 acoustic panels spanning the entire office and developed a unified and consistent look and feel throughout the building while making the acoustics better.

In collaboration with Team Blue representatives I chose a color scheme to work with and created several large “Masters” that would serve as the base for different sections of the office. We chose to divide the masters into multiple connected panels to illustrate how the different parts of the business work together to form a whole.