Acoustic Art

Kunstværk lavet af akustikpaneler – Længde 8 meter. En af de vigtigste design tilgange var at tilbyde en kontrast til gitterlooket, der kendetegner denne virksomhed. Jeg har valgt at bruge cirkulære og organiske former, som blødgør området. Cirklen er et universelt symbol med omfattende betydning. Det repræsenterer forestillingerne om helhed og perfektion. Et andet af nøgleelementerne var at bruge gennemsigtighed til at lege med dybden.

Med dette artwork ønsker jeg at fortolke virksomhedens kerneværdier og visualisere dem i et kunstværk, der inviterer tilskueren til at gøre mere end blot at se. Kunstværket er legende af natur. Det inkorporerer interaktive elementer såsom forskellige overflader, farver og materialer alle lagt oven på hinanden.

Placeringen af ​​kunstværkerne er også vigtig, da de er placeret i en gange, der fører ind til det nye kantineområde. Et rum hvor alle mødes dagligt, hvilket betyder, at alle i bygningen passerer kunstværket.

Artwork made from acoustic panels – Length 8 meters. One of the main design approaches was offering a contrast to the grid look which runs through the company. I have chosen to use circular and organic shapes ,which softens the area. The circle is a universal symbol with extensive meaning. It represents the notions of totality, wholeness, original perfection. Another of the key elements was using transparency to play with the depth.

In this piece we want to interpret the core values of the company and visualize them in an artwork that invites the spectator to do more than just spectate. The artwork is playful in nature. It incorporates interactive elements such as different surfaces, colours, and materials all layered on top of one another.

The location of the artworks is also important, as it’s placed in the hallways leading into the new cantina area. A room where everyone comes together daily, meaning that everyone in the building will pass by the artwork.