Aarhus municipality flyer invitations

Flyer invitationer til fem forskellige større kommunale møder og seks forskellige borger grupper i Aarhus Kommune og Aarhus Europæisk Frivillighed Hovedstad 2018.

Borgergrupperne var:

Ungdommen, Forældrene, Seniorer, Forretningsmændene, Embedsmændene.

Invitationerne blev brugt til at få folk interesseret i at komme til møderne alle med henblik på at informere om Aarhus Kommunes fremtid.

Jeg brugte forskellige billeder til de forskellige målgrupper, den eneste konstante var det grafiske design.

Andre eksempler på begivenhedsmaterialer jeg har designet findes her.

_

Flyer invitations for five different major municipal meetings and six different audiences in Aarhus municipality and Aarhus Europæisk frivillighed hovedstad 2018.

The audiences were :

The youth, The parents , The seniors, The business people, The officials.

The invitations were used to get people interested in coming to the meetings all regarding the future of Aarhus municipality.

I used different photos for the different target groups the only constant was the graphical design.

Other examples on event materials I have designed can be found here.