3D Acoustic Panels

SOUNDSCAPES 3D akustik paneler – Enkelt minimalisme inspireret af 70érnes former og udskårede træ relieffer. 
“Vi kunne tydeligt høre forskel på lyden med det samme vi bar det ind i køkkenet.” Ejer Stine Sandahl.

Ideen til 3D startede med et ønske om at skabe et værk der kunne fylde en væg men uden at larme for meget i form af farver og grafiske virkemidler. Så jeg valgte at arbejde med hvidt i hvidt og bruge skyggerne som mine farver. 

Min inspiration kommer som en blanding af 60érne og 70érnes former og udskåret træ relieffer. Det krævede en del rent kompositionsmæssigt at finde den perfekte balance mellem de forskellige dele. 

Den første prøve ses her på billederne i træ og vejede en del. Netop fordi at jeg ville fremhæve formerne og skyggerne var det væsentligt at selve pladerne skulle have en vis tykkelse så hvert enkelt træ stykke endte med at være temmelig tungt. Men den udfordring har vi ikke på samme måde med akustikpladerne da de er lette.

Se resten af de styles vi har udviklet til Soundscapes akustik univers via linket. https://bit.ly/2HvzZFV

Skabt i samarbejde med Artboost produceret af Damgaard-Jensen A/S

Foto: Christian B Sørensen – Yellows

//

SOUNDSCAPES 3D Acoustic Panels – Simple minimalism inspired by the 70’s shapes and carved wooden reliefs. “We could clearly hear the sound difference when we carried it into the kitchen.” Owner Stine Sandahl.
The idea for the 3D artwork started with a desire to create a piece that could fill a wall but without too much noise in the form of colours and graphics. So I chose to work with white in white and use the shadows as my colours. It took quite a few compositions to find the perfect balance between the different parts.The first sample was made in wood and weighed a lot. Because I wanted to highlight the shapes and shadows, it was essential that each piece of wood had a certain thickness so that each piece og wood ended up being rather heavy. Luckily we do not have that challenge in the same way with the acoustic panels as they are lightweight.

Look at the rest of styles we made for the Soundscapes acoustic univers via the link. https://bit.ly/2HvzZFV

Made in collaboration with Artboost produced by Damgaard-Jensen A/S

Photo: Christian B Sørensen – Yellows